അമ്മ

ഒരു കുടകീഴില്‍ ഒരുമിച്ചു നടന്നതും ,

ഒരു പാത്രത്തില്‍ ഭക്ഷണം കഴിച്ചതും ,

ഒരു പായയില്‍ കിടന്നുറങ്ങിയതും ,

മറക്കാന്‍ കഴിയില്ല
ഓര്‍മ്മകള്‍ മരിക്കും വരേയും.

കുട മാറി കൂടെ പാത്രവും പായയും ..

എങ്ങിലും മായാതെ നില്‍ക്കുന്നു പവിത്രമാം ആ സ്നേഹം .

അമ്മതന്‍ നെഞ്ചിന്റെ ചൂട് .

ആശ്വാസമാണ് എന്‍ ജീവനില്‍ എന്നും

എന്‍ അമ്മതന്‍ സ്നേഹത്തിനു പകരം വെക്കാന്‍

ദൈവമേ ..നീ പോലും  അധികമാവില്ലല്ലോ എനിക്ക് .

നന്മയെ തേടുന്നോര്‍ സ്വന്തം അമ്മയെ അറിയൂ ..

സ്നേഹത്തിന്‍  സ്വര്‍ഗം അവിടെയാണെന്ന് അറിയൂ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *